Vi fungerar som de små företagens IT-avdelning

IT Service i Norr AB startade Hösten 2012. Jag som driver verksamheten heter Magnus Holmström och har mångårig erfarenhet i branschen från tidigare anställningar och projekt. Mitt sikte är inställt på att fungera som de små företagens IT Avdelning. Hjälpa dem på vägen med problem som dyker upp och hitta lösningar till rimlig kostnad efter kundens behov.
Kundnyttan och relationen är viktig, där vi tillsammans tar beslut Vad och Vilken väg som är vettigast att gå vid problem eller nyinvesteringar så att man landar på en rimlig nivå för den egna verksamheten.

Logotype